STAP Subsidie?

De overheid heeft met STAP (STimulans Arbeidsmarkt Positie) een subsidieregeling in het leven geroepen om voor werkenden en werkzoekenden de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ook wij krijgen veel vragen of onze opleidingen hiervoor in aanmerking komen. Hieronder de meest actuele stand van zaken.

Opleidingen die in aanmerking komen voor deze subsidie moeten erkend zijn door een sector- of brancheorganisatie.
Ondanks dat onze opleidingen zowel nationaal als internationaal erkend zijn door Yoga Alliance, CRKBO, KTNO etc, komen deze niet voor op de lijst van organisaties die het UWV en DUO gepubliceerd hebben.
De overheid heeft aangegeven dat er vooralsnog geen nieuwe erkende instanties meer toegevoegd worden, maar sluiten voor de toekomst ook niets uit.

Een andere route om als opleider voor de STAP-subsidie in aanmerking te komen, is voorbehouden aan hele grote instituten met zeer hoge omzetten, die als koepelorganisatie meerdere opleidingen in verschillende branches aanbieden. 
De Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) heeft via de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) – waar zij bij aangesloten is – deze concurrentievervalsing aangekaart.

De overheid benadeelt nu immers met haar STAP-regeling de kleinere zelfstandige opleidingsinstituten, ook wanneer deze kwalitatief hoogstaande opleidingen aanbieden. Erkende yoga-opleidingen met een bescheiden omzet zouden ook studenten moeten kunnen werven met gebruik van de STAP-subsidie, is het standpunt van de VYN.

Inmiddels is er ook in de media veel te doen over de STAP-subsidie, omdat het systeem niet waterdicht blijkt en vooral de grotere opleiders hun tarieven verhogen om zo meer subsidie te kunnen ontvangen. Het is dus maar de vraag hoe lang dit systeem in de huidige vorm nog gehandhaafd blijft. Als SanaYou YOGAcademy wachten wij mogelijke verdere ontwikkelingen af. 

Na de afgelopen twee jaren met Corona-maatregelen waarin wij (net als zoveel yogascholen en andere bedrijven) alles op alles hebben moeten zetten om overeind te blijven, is de STAP-subsidieregeling opnieuw in het nadeel van onze branche.

Gelukkig zijn er nog altijd mensen die kiezen voor kwaliteit en de weg naar onze YOGAcademy weten te vinden 🙂

Je bent dan ook van harte welkom bij de leukste, meest veelzijdige én internationaal erkende yoga-opleiding van Nederland!